Můj první rok s Calthou

Dnešního dne je to přesně rok, kdy se Caltha vydala oficiálně do světa. Kosmetiku jsem sice vyráběla už dříve, i značku používám delší dobu, ale před rokem jsem získala živnostenský list a pustila se do podnikání na plno. Ráda bych využila této chvíle a podívala se za sebe, co ten rok přinesl.

Byl to rok velkých změn: od vaření doma v kuchyni jsem se posunula do pronajatých prostor schválených všemi úřady (a že to dalo zabrat J ), které mi umožnily nejen rozjet vlastní výrobu, ale také začít vymýšlet nové produkty a technologie. Neuplynul ani půl rok a původní malou provozovnu jsem rozšířila o vedlejší místnost bývalé jídelny, kde mám zázemí, a která výrazně zvýšila pracovní komfort…

Zároveň jsem se pustila do byrokracie, která je s kosmetikou a vlastně celým podnikáním u nás nevyhnutelně spojená. Podařilo se vyřešit certifikace všech produktů a rozběhnutý je schvalovací proces produktů nových. Získat všechna povolení a schválení je dost časově i finančně složité, proto jsem moc ráda, že se obojí daří zvládat. Do konce roku plánuji dokončit poslední certifikace tak, abych mohla příští rok Calthu rozvíjet z hlediska balení, péče o zákazníky a propagace na veřejnosti.

Co ale považuji za nejdůležitější přínos tohoto roku jsem si nechala na závěr: celou tu dobu jsem se setkávala s pozitivními reakcemi na moje výrobky, s úsměvy lidí, které jsem při mé práci potkala, a k tomu všemu jsem prožívala zajímavá setkání, ať již na kurzech nebo festivalech, kde jsem vystavovala a prodávala. Vše toto mě nabíjí pozitivní energií a dodává sílu do života. I když je práce pro Calthu nyní s Elinkou trochu složitější, stále obojí považuji za to nejlepší, co mě v životě potkalo.

Toto vše by nebylo možné bez podpory vás všech, kteří mi fandíte, odebíráte mé produkty a často jste se ze zákazníků změnili na přátele. Moc si toho vážím a doufám, že i v dalším roce se budeme co nejčastěji potkávat osobně nebo alespoň prostřednictvím vašich objednávek.